Terapia a aktivity s kimbou

Terapia so psom – intervencia s asistenciou psa je zmysluplne strávený  čas s našim štvornohým spoločníkom. Je určená pre všetkých zdravých, chorých, deti, dospelákov aj seniorov.

V spolupráci so psom využívame jeho pozitívne pôsobenie na psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu človeka. Pes s jeho obrovským zdrojom pozitívnej energie podnecuje k pohybu a aktivite a je príjemným učiteľom komunikácie. Naše aktivity robíme s láskou a radosťou, čo vám ponúkame si prečítate nižšie. Tešíme sa na stretnutie s vami, pretože osobné stretnutie povie oveľa viac ako len slová.

Kedy je čas využiť terapiu - intervenciu so psom

Terapia môže prebiehať
na fyzickej úrovni:

 • pohybové ťažkosti,
 • mobilita,
 • hrubá a jemná motorika.

Terapia na psychickej úrovni:

 • problémy s komunikačnými zručnosťami,
 • ťažkosti s kognitívnymi funkciami (myslenie, pamäť, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, úsudok, porozumenie, vyjadrovanie sa, používanie reči, plánovanie, organizovanie, predstavivosť či priestorová orientácia…)
 • problémy socializácie, úzkosť, stres
 • ostýchavosť, strach, zajakávanie u detí

Psíkom asistované aktivity

v škôlkach, táboroch, na menších podujatiach

Psíkom asistované vzdelávanie 

napr. výučba anglického jazyka hravou a pre deti zábavnou formou,  aj iné vyučovacie hodiny, ako etika, občianska náuka, geografia a ďalšie.

Tieto aktivity môžu prebiehať:

 • jednorazovo, alebo pravidelne
 • individuálne, alebo v skupinách
 

Vedľajší efekt týchto aktivít je oveľa väčší, ako pôvodný zámer (vzdelávanie, zábava), napr. aj:

 • socializácia,
 • podpora pohybových aktivít, 
 • vzťah k prírode, 
 • rešpektujúci prístup k živým tvorom (nielen domácim miláčikom).

Druhy terapie - intervencie so psom

I n d i v i d u á l n a

● hodiny angličtiny u vás doma alebo priamo vo vašom centre či škôlke
● terapia na odstránenie strachu zo psov
● podpora komunikácie s okolím

S k u p i n o v á

● účasť na rôznych vyučovacích hodinách
● terapeutické a edukačné aktivity v škôlkach, materských centrách, školách a seniorských domoch
● narodeninový alebo meninový deň s Kimbou

VýuČBa angličtiny s Kimbou

Vďaka prítomnosti certifikovanej Kimbušky sú deti na hodinách aktívnejšie, vnímavejšie, ľahšie si zapamätajú. Jednoduchšie komunikujú a socializujú sa, rozvíjajú vzťahy i vedomosti.

INDIVIDUÁLNA

Ak si želáte pre vaše dieťa individuálny prístup, aby robilo ešte rýchlejšie pokroky, objednajte mu individuálnu výučbu.

SKUPINOVÁ

Ak ste jazyková škola, chcete spestriť deťom vyučovanie, alebo ich prekvapiť napr. na Deň detí, pozvite si Kimbušku.

Povedali o kimbe

Je veľmi dôležité, aby si deti našli cestu k zvieratám. Aby si uvedomili, že sú to živé stvorenia, ako my ľudia. Naučili sa k nim pekne správať, neubližovať im a celkovo si ich vážiť. Návšteva Kimbušky nás toto všetko naučila a dodala odvahu niektorým deťom, ktoré sa báli psíkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.
Mgr. Soňa Balažová
Riaditeľka MŠ Sv.Alžbety,
Zlaté moravce
Deti s radosťou prijali psíka, ktorý bol pokojný, poslušný, vydržal dotyky detí a tak pozitívne vplýval na ich fyzickú a psychickú pohodu. Pri psíkovi sa uvoľnili, upokojili. Pomáhal im udržiavať ich pozornosť pri hre, aportovaní, kŕmení. Vďaka psíkovi sa učili zodpovednosti a ohľaduplnosti. Ďakujeme za krásne chvíle.
J. Hermanová, D. Čičová
Pani učiteľky MŠ Párovská, nitra
Stretnutie s Kimbou bolo veľmi príjemné spestrenie nášho jazykového tábora. Bolo to pekné prepojenie angličtiny s terapiou. Deti si obohatili slovnú zásobu a kontakt s Kimbou na ne pôsobil veľmi upokojujúco. Určite to bol pre deti nezabudnuteľný zážitok.
Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Jazyková škola VAGeS, Nitra
Aj tí, čo bežne nehýbu rukami a nechcú nič uchopiť z rôznych zdravotno-psychických dôvodov, pohladkali psíka. Všetci sa na stretnutie tešili. Okrem vyplnenia voľného času, boli lepšie psychicky naladení a tešili sa na ďalšie stretnutie. Odporúčam canisterapiu všetkým seniorom a nielen im. Aj tým, ktorí sú uzavretí do seba, depresívni a smutní.
PhDr. Mgr. Jana Bilíková
Riaditeľka Pokoj a zdravie - zariadenie pre seniorov, Nitrianska Streda

Naši klienti

máte doplňujúcu otázku?

Vyplňte tento formulár a ja vám v krátkom čase odpoviem e-mailom alebo telefonicky.